Đi Về Đâu

Giới thiệu nội dung Đi Về Đâu:

Thể loại: Hiện đại, ngược

Cô buộc phải lấy người mà cô không yêu. Người lấy cô đã có người trong lòng. Liệu rằng cuộc sống hôn nhân của hai người có được bền lâu?

Đúng ngày sinh nhật cô, thì người mà cô dành tình cảm bấy lâu nay đã đi lấy vợ. Cũng đúng ngày sinh nhật của mình, cô buộc phải lấy người hoàn toàn xa lạ vì hai chữ tiền tài.
Rồi cuộc đời cô sẽ đi đâu về đâu? Cô sẽ phải trải qua những gì?

Rút gọn
Vay tiền Online, Duyệt 10 Triệu CHỈ 30 Phút